در حال انتقال به آدرس درخواستی

گنجور » مولوی » مثنوی معنوی » دفتر ششم » بخش 129 - در تفسیر این خبر کی مصطفی صلوات‌الله علیه...