در حال انتقال به آدرس درخواستی

خبرگزاری فارس - رئیس کل بانک مرکزی سیاست‌ پولی تا نزدیک‌ شدن نرخ سود به تورم ادامه می‌یابد/ 30...