در حال انتقال به آدرس درخواستی

فارس خبر می‌دهد تأخیر 10 روزه در پرداخت حقوق کارگران خودروساز در پی رکود فروش