در حال انتقال به آدرس درخواستی

زمان امضاء قرارداد سایپا با رنو اعلام شد/ مذاکره با رنو برای فروش سهام "خپارس"