در حال انتقال به آدرس درخواستی

ظریف در نیویورک تایمز مطرح کرد: رد پای سعودی در بیشتر عملیات های تروریستی