در حال انتقال به آدرس درخواستی

خبرگزاری تسنیم - گازوئیل، نفت سفید و گاز مایع از سبد انرژی کشور حذف می‌شود