در حال انتقال به آدرس درخواستی

روحانی وارد رم شد/ استقبال وزیر خارجه ایتالیا از رییس جمهوری