در حال انتقال به آدرس درخواستی

کودتا در ترکیه ناکام ماند/ 194 کشته، 1440 زخمی و 2839 بازداشتی - ایسنا