در حال انتقال به آدرس درخواستی

ناگفته های وندی شرمن از مذاکرات هسته ای: ظریف بسیار شوخ طبع است، اما در مذاکرات داد و فریاد می‌کرد /...