در حال انتقال به آدرس درخواستی

ایرنا - آمریکا با مختومه کردن یک پرونده قدیمی 1.7 میلیارد دلار به ایران می پردازد