در حال انتقال به آدرس درخواستی

امضای تفاهم‌نامه طرح نوسازی 65 هزار کامیون و کشنده فرسوده - پایگاه خبری وزارت راه و شهرسازی