در حال انتقال به آدرس درخواستی

واکنش مصر به حمله افراد ناشناس به سفارت ریاض در تهران