در حال انتقال به آدرس درخواستی

بدهکارها هدیه‌ خوبی به بیت امام ندادند / صلاحیت شخصیتی که «اشبه به امام» است را قبول نکردند/ قدرتی...