در حال انتقال به آدرس درخواستی

کری: از تلاش‌های بریتانیا در توافق هسته‌ای ایران بسیار ممنونم