در حال انتقال به آدرس درخواستی

خبرگزاری فارس - وزیر اقتصاد ایران در مصاحبه با نشریه ژاپنی: رنو این ماه با سایپا قرارداد...