در حال انتقال به آدرس درخواستی

مقام‌های اروپایی می‌گویند هاله ابهام بر سر قراردادهای ایرباس و پژو با ایران با توجه به احتیاط افراطی...