در حال انتقال به آدرس درخواستی

رهبر معظم انقلاب: امید چندانی به سیاستمداران جهان اسلام ندارم