در حال انتقال به آدرس درخواستی

وزیر نفت: نرخ خوراک پتروشیمی‌ها کاهش نمی‌یابد/ تسلیم فشارها نمی‌شوم