در حال انتقال به آدرس درخواستی

گنجور » سعدی » دیوان اشعار » غزلیات » غزل 509