در حال انتقال به آدرس درخواستی

ویدیو / پاسخ تحسین برانگیز ظریف به یک خبرنگار خارجی: در دوران جنگ هشت ساله، برای موشک التماس می...