در حال انتقال به آدرس درخواستی

علت رشد قیمت سایپا در روز ریزش 293 واحدی شاخص بورس و افت رقیب