در حال انتقال به آدرس درخواستی

الف - حمایت ایران از فریز نفتی/ زنگنه به دوحه نمی‌رود