در حال انتقال به آدرس درخواستی

تولید پتروشیمی در پایان برنامه ششم به بالای ٤٠ میلیارد دلار می رسد افزایش 200 هزار بشکه ای تولید...