در حال انتقال به آدرس درخواستی

ایرنا - رژیم آل سعود همچنان کینه توافق هسته ای ایران را در دل دارد