در حال انتقال به آدرس درخواستی

وزیر خارجه عُمان با «بشار اسد» دیدار کرد