در حال انتقال به آدرس درخواستی

اگر کارها خوب پیش برود، توافق ایران تا چند روز دیگر اجرایی می شود / به ظریف گفتم ما تمام مفاد توافق...