در حال انتقال به آدرس درخواستی

سرلشکر جعفری: سپاه آماده واکنش سریع و خشن برای پاسخگو کردن آل‌سعود است