در حال انتقال به آدرس درخواستی

سرمایه‌گذاران دانمارکی و پرتغالی آماده ورود به صنعت پتروشیمی و پالایشگاه شدند