در حال انتقال به آدرس درخواستی

کره شمالی، ترکیه را به حمله هسته‎ای تهدید کرد