در حال انتقال به آدرس درخواستی

خبر تازه ساپیا بعد از بازگشایی منفی نماد ؛ قرارداد فاینانس یک میلیارد دلاری