در حال انتقال به آدرس درخواستی

ایرنا - وزارت خارجه آمریکا دستورالعمل لغو برخی تحریم های ایران را صادر کرد