در حال انتقال به آدرس درخواستی

روحانی در نشست خبری مشترک با رییس جمهور ترکیه: تجزیه در هیچ کشوری را نمی پسندیم/قدرت های خارجی نمی...