در حال انتقال به آدرس درخواستی

معاون خزانه‌داری آمریکا: واشنگتن هیچ حقی برای جلوگیری از تعامل بانک‌های خارجی با ایران ندارد