در حال انتقال به آدرس درخواستی

ایسنا - دلار بعد از برجام کاهشی نشد