در حال انتقال به آدرس درخواستی

پوتین: روسیه میزان صادرات نفت را در سال 2016 ثابت نگه می‌دارد/برای ایران راه‌حل جداگانه‌ باید ارائه...