در حال انتقال به آدرس درخواستی

ایرنا - امضای قرارداد سرمایه گذاری 75 میلیارد ریالی در بندر امیرآباد