در حال انتقال به آدرس درخواستی

رئیس کل بانک مرکزی: دارایی 22 میلیارد یورویی بابک زنجانی مانند دروغ‌های دیگرش کذب محض است