در حال انتقال به آدرس درخواستی

واشنگتن به «سیف»: ما به همه تعهداتمان تحت «برجام» عمل کرده‌ایم/ نیازی به انجام اقدامات بیشتر نیست