در حال انتقال به آدرس درخواستی

جان باختگان حادثه منا در گلزار شهدا دفن می شوند | رییس بنیاد