در حال انتقال به آدرس درخواستی

خبرگزاری فارس - مهدی محمدی در پاسخ به ظریف: تحریم سوئیفت باقی مانده و فقط از مصادیق آن کاسته...