در حال انتقال به آدرس درخواستی

خبرگزاری تسنیم - آمریکا ادعای مقامات ایرانی را رد کرد/آلن ایر: به تعهدات خود در برجام عمل کردیم