در حال انتقال به آدرس درخواستی

معاون‌اول رئیس‌جمهور مطرح کرد زنگنه و ظریف راهکاری برای حل مشکل قیمت نفت پیدا کنند/ ادغام و انحلال...