در حال انتقال به آدرس درخواستی

پارسان برای توسعه 2 پالایشگاه با سایپم ایتالیا تفاهم نامه بست - اقتصاد