در حال انتقال به آدرس درخواستی

آسوشیتدپرس: آمریکا و دیگر اعضای 1+5 در پیش‌نویس قطعنامه‌ای خواستار بسته شدن پرونده PMD شدند