در حال انتقال به آدرس درخواستی

روسیه 100 فروند هواپیمای مسافربری به ایران صادر می‌کند