در حال انتقال به آدرس درخواستی

ایرنا - ضرر 500 میلیارد دلاری کشورهای حاشیه خلیج فارس از کاهش قیمت نفت