در حال انتقال به آدرس درخواستی

عربستان شیطنت نکند، نفت 60 دلار خواهد شد