در حال انتقال به آدرس درخواستی

گنجور » مولوی » مثنوی معنوی » دفتر دوم » بخش 43 - گفتن موسی علیه السلام گوساله‌پرست را کی آن...