در حال انتقال به آدرس درخواستی

ایرنا - قرارداد خرید 3 دستگاه رادار بین ایران و فرانسه امضا شد