در حال انتقال به آدرس درخواستی

بذرپاش در نطق میان‌دستور: کاسبان تحریم آنانند که در اوج تحریم مجوز صرافی گرفتند/ شریک نفتی...